Sirius Yıldızının Anlamı

Sirius-A
Sirius çift yıldızının daha büyük olanı.
Sirius-A
Sirius çift yıldızının daha büyük olanı.

Görsel sahibi: https://www.spacetelescope.org/images/heic0516f/

Büyük Köpek Takımyıldızı’nın en parlak çift yıldızı olan Sirius yıldızının tarihi…

Gökyüzünün en parlak yıldızı olarak da bilinir.

Sirius kelimesi Yunancadan Latinceye geçmiştir. Kelime anlamı olarak ‘parlaklık, ateş ya da aşırı sıcak gün’ gibi anlamlara gelir. Yunancadaki en eski kullanımı Heseidos’un M.Ö 7. yy.da yazılmış “İşler ve Güçler” yapıtında görülür. Sanskritçede ‘geyik avcısı’, İskandinavya’da “Loki’nin meşalesi” olarak bilinir.

Dünya dillerinde bu kadar eski ve çok anlama gelen bu yıldız, gökyüzündeki en parlak yıldız olarak dikkati çeker. Mitolojide ve yaratılış efsanelerinde çokça yer alan bu yıldızın ismine birçok antik kaynakta rastlanır.

Klasik mitolojide avcı Orion’un köpeği olarak bilinir Sirius yıldızı. Antik Yunan’da yaz sıcağında Sirius’tan yayılan etkilerin köpekler üzerinde etkili olduğu onları anormal davranışlara ittiği düşünülürdü.

Eski Mısır’ın orta krallık döneminde Mısırlılar takvimlerini bu yıldıza göre düzenler. Sirius yıldızı eski Mısır’da İsis ile özdeşleştirilirdi. Pek çok eski Mısır tapınağı Sirius’u görecek biçimde inşa edilmiştir. Keops Piramidi’nin kraliçe odasının duvarında açılan bir kanal Sirius’u görmek üzere yapılmıştır.

Eski Yunanlar, Sirius’un kaybolduğu dönemden sonra tekrar gökyüzünde belirmesinin sıcak ve kurak yazı haber verdiğine inanırdı. Eski kayıtlarda yaz başlangıcındaki hava koşullarının bozulduğu hallerde Sirius’un daha fazla parladığının gözlemlendiği kaydedilir. Bu nedenle Batı edebiyatında Sirius “yakan, alevler saçan” anlamına gelir. Bu yıldızın belirmesiyle gelen mevsim dönemi de “yaz köpeğinin günleri” olarak bilinir.

Eski Türklerde ise Gök’ün kutsallığı en farklı biçimde gelişmiştir. Eski Türkler sadece gök’te olanları değil var olan her şeyi kuşatan ve birleştiren bizzat gök’ün kendisini kutsallaştırmışlardır. Türklere göre her şeyi kutsayan ve yaratan Tengri olabilirdi. Türklerin en eski yazılı kaynaklarından olan Orhun yazıtlarında geçen Tengri sözü ise hem gök hem de Tanrı anlamına gelmektedir. Eski Türklerde Sirius göksel sarayın bekçisi olan kutsal kurt Asena’yı simgeler. (Gök böri)

Dogonlar Afrika’nın Mali Cumhuriyeti’nde yaşayan bir halktır. Dogonlar’ın ilginç olan yanı ise günümüz teknolojisiyle ancak elde edilebilen bazı bilgileri bu halkın hiçbir teknolojiye sahip olmadan ulaşmış olmasıdır. Sirius’un çift yıldızdan oluşması, birbirleri çevresinde 50 yılda dönmesi, birinin küçük diğerinin büyük olması gibi gözle görülemeyen bilgilere sahiptirler.

Dogonların, Sirius hakkında sembolizm içerdiği düşünülen bazı inanışları da şöyledir:

Tüm yıldızların ilki Sirius-B’dir. Kâinattaki her şey onda vardır. O, Kâinatın desteği, yıldızların direğidir. Kâinat Sirius-B’nin sayesinde dönmektedir. Sirius sistemi, Güneş sistemimizle evlenmiş bulunmaktadır.

İslamiyet’ten önceki Araplar ise şans kaynağı olarak gördükleri bu yıldızdan geleceğe dair beklentiler ummuşlardır. Sirius’un Arapçada Şi’ra adını aldığı tahmin edilir. Kuran da Necm süresinin 49. ayetinde “O, Şi’ra’nın Rabbidir.” İfadesi geçer. Güneş hariç Kuran’da adı geçen tek yıldızdır.

Kuran’da 53.sure 49.ayette sirius’un adının geçmesi ve aynı surenin 9.ayetinde iki yıldızın yörüngelerini ima edercesine “iki yay” ifadesinin geçmesi ise ilginçtir. Sirius’un dolanım süresi her iki ayetin yan yana getirilmiş şekli olan 49.9 yıldır.

Sirius yıldızından Zend Avesta’da da bahsedilir. Zerdüşt dininin kutsal kitabı olan Avesta, Med İmparatorluğu zamanında doğmuş bir dindir.

Sirius astrolojide ise başarının yıldızı olarak bilinir. Gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius’un yengeç burcunu etkilediği düşünülür. Başlıca etkileri ise onur, liderlik, yardımseverlik, sadakat, yaratıcı fikirler olarak düşünülür.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*